X
X

Tanči dál

Pojď, tancem rozvášníme noc.

Vnímám tlukot tvého srdce,

Cítím tvůj pot.

Než ráno rozdělí nás, vím,

že tvoje horké rty

teď líbat smím.

Pojď, smíchem

rozpustíme strach.

Zaženeme zítřek,

Který číhá v tmách.

Dnes totiž nemůžeme spát

tvé ruce pálí mě,

já toužím vzplát.

Te quiero mucho mi amor

Escribe tus besos en mi cara

Pak, když slzy prší z nebe

Z mého srdce mažou tebe.

Jenom kvůli nim tě neztratím

Te quiero mucho mi amor

Traiga su amor en mi alma.

Tancem snad i zastavíme čas

tak, prosím, tanči dál.

Pojď, rytmem zalijeme svět.

Roztavíme noc do rytmu 

kastanět.

Než ráno rozdělí nás, vím,

že tvoje horké rty

teď líbat smím.

Te quiero mucho mi amor

Escribe tus besos en mi cara

Pak, když slzy prší z nebe

Z mého srdce mažou tebe.

Jenom kvůli nim tě neztratím

Te quiero mucho mi amor

Traiga su amor en mi alma.

Tancem snad i zastavíme čas

tak, prosím, tanči dál.

2021 © Martin Chodúr