X
X

Stín

Až na lásku padne stín 

Můj svět se zastaví

zmrzlé kapky deště leží 

na mém zápraží 

I když bude jarní den tak slunce bude spát

A já v očích svích slzy budu počítat

Až na lásku padne stín 

Tráva bude šedivá 

Jak vzpomínky na úkryt

kterým byla náruč tvá 

A čas možná rány zhojí ale nevratí tě zpět

a ten smutek spolkne celý můj svět

Neodcházej nikdy pryč jestli půjdeš zemřu snad

nechci žádnou jinou mít bez tebe  budu sám  

Až na lásku padne stín 

a duši skryje led 

vzpomenu si na slova 

co znal jsem naspamet 

že läska tvá ta neskončí ani za milion let

Jak rychle někdy otáčí se svět…

2021 © Martin Chodúr