X
X

Salome

Bouří plout
vstříc tvým rtům
rudé jsou
jak konce dnů
kdy slunce mizí v moři
A svět se zvolna stmívá

pak přijde noc
tvých očí lesk
jí prostoupí
jak záře hvězd
Jen letmý pokyn rukou
A hudba začíná

REF:
Zvláštní tvé tělo se vznáší
Tančíš a každým pohybem tvým
jsem měsíc co nad zemí září
a touha je závaží
však nemůžu blíž

Vzdálená
tisíc let
smím ti svět
nabízet
Však čím svět je té ženě
co ztratí duši svou ?

Vstříc tvým rtům
musím plout
ke konci dnů
co rudé jsou
kde na stříbrném tácu
ztratím hlavu svou

2021 © Martin Chodúr