X
X

On se vrátí

Vždy když v noci padal sníh
jako malá jsem se bála
Bílou mlhou v oblacích
Bílý měsíc tiše plul
A vždy když skryl jej černý mrak
já měla strach že spolykal jej velký drak
vždy mě utěšila máma :
“On se vrátí, to se stává”
měsíc který strážným andělem mým byl
vždy když zmizel duši mou zahalil stín
věřila jsem však co řekla máma
On se vrátí, to se stává

REF:
Když na nebi půlnočním zas objevil se náhle
mým očím zamklým obočím zámky uvolnil
Já zapomněla na slzy a klidně spala dále
a čas však spěch svůj nezvolnil

Vždy když hrom své noci pěl
a já zůstala jsem sama
ty jsi ke mně nepřišel
kytici slibů poslals tmou
tak nad schladlou večeří
Slzy srdci nevěří
když jim teskně našeptává
“On se vrátí, to se stává”
A když přišel jsi tak neřekls kdes byl
A já šťastna byla ze všech těchto chvil
Z chvil však rok se snadno stává
Čas jen bere, nic nedává.

REF:
Když si doma přesvědčil svou ženu že jsi v práci
pro mě jsi byl mužem tím co k ženě své se vrací
Já zapomněla na slzy co význam svůj už ztrácí
Čas však co vezme, nevrací.

Ne čas, to tys mi všechno vzal
vždy mi říkávala máma
štěstí není ve hvězdách
nevěř mužům kteří lžou
Já v průvodu smutečním
z tvoji lásky ušetřím
na čas až jednoho rána
nevrátíš se – to se stává
Malý kousek lásky tvé
ať mi ve stáří zbyde
Až už budu pořád sama
s tebou či bez tebe… ale sama …

2021 © Martin Chodúr