X
X

Napořád

Mít rád a touhou skončit svět 

mít rád- znát tvé tělo nazpamět 

Víc nám už život nemůže dát lásko

Mít rád bez času bez mezí 

Mít rád Každý nám uvěří

smím snad vyslovit přání co mám ? lásko ?

REF: 

Mým dnům láska naše dala smysl 

Smím snům uvěřit a zklidnit mysl 

Vím že Láskou svou jsme propojeni

napořád

Můj Svět točí se jen kolem tebe 

Tvé rty otvírají modré nebe 

Vím že láskou svou jsme Propojeni

napořád

Mít rád – v tvých očích topím se

mít rád- pro tebe snažím se

být tím, kterého toužíš mít lásko.. 

Mít rád bez času bez mezí 

Mít rád Každý nám uvěří

smím snad vyslovit přání co mám ? lásko ?

2021 © Martin Chodúr