X
X

jazz sin header

velikáni jazzu

Great American Songbook

Hudební projekt VELIKÁNÍ JAZZU – Great American Songbook je představení tradice GAS, která zahrnuje autory, kteří stáli přímo u zrodu jazzové hudby a definovali ve velké míře její charakter. Jména jako bratři Gershwinové, Rodgers & Hart, Cole A. Porter nebo Jerome Kern žijí v podvědomí posluchačů nejen jazzové hudby dodnes a je to především zásluhou improvizační kultury jazzových hráčů, kteří písně právě těchto autorů přejali do svého základního repertoáru. Je paradoxem, že hudba, která byla stvořena zejména pro vyšší společenské vrstvy přežila do dnešních dnů právě díky jazzovým hráčům, kteří se většinou počítali k pracující třídě a často nebyli daleko od hranice absolutní chudoby, Tento vnitřní dialog mezi zcela odlišnými světy je jedním z faktorů, který činí jazzovou hudbu tak fascinující. Ještě před několika desítkami let bylo toto vnitřní pnutí zřejmé většině posluchačů, ale dnes se na tento zásadní prvek pomalu zapomíná.

Novým hudebním projektem Velikáni jazzu chceme připomenout fascinující příběh evoluce jazzové hudby, poodhalit posluchačům příběhy, které napomohou k hlubšímu pochopení této nevšední hudby. Zajímavostí je, že nejenže se tito autoři mezi jazzové muzikanty sami nepočítali, ale naopak se mnohdy stavěli přímo do kontrastu k nim. Jerome Kern z celého srdce nenáviděl jazzové interpretace svých písní a proti těmto interpretacím se snažil aktivně bojovat. Cole Porter napsal zpěvákovi Franku Sinatrovi slavný telegram „I write it, you sing it“ čímž reagoval na zpěvákovu přílišnou volnost při přidávání libovolných slov do autorových textů. Byl to též on, který na zkouškách představení pískal na malou zlatou píšťalku vždy, když dokonale nerozuměl dikci textu. Jazz znamená v překladu volnost. Jazzová hudba jakoby uvolnila tuto skvěle napsanou, ale rigidní hudbu americké tradice a otevřela cestu k netušeným rozměrům. Stejná píseň zní diametrálně odlišně v podání Franka Sinatry či Milese Davise. Repertoár americké písně zní v jazz klubu v čechách i v jazz klubu v Japonsku a všude se do ní promítají nejrůznější kulturní vlivy, hráčské schopnosti muzikantů a také vnitřní nastavení posluchačů.  

Tuto různost a barevnost chceme tímto koncertem demonstrovat, přistoupit k tomuto klasickému repertoáru z nejrůznějších úhlů pohledu od tradičnějšího až po ten nejmodernější. To umožňují značné improvizační a interpretační schopnosti zkušených hráčů a jejich společná souhra v mnohaleté spolupráci. Koncert nabízí písně tzv. American Great Songbook v různorodém pojetí od klasického po moderní, plné virtuózní improvizace doplněné o výklad o životě jejich autorů a základních principů jazzové tvorby. Přestože uvedená hudba je často hrána pouze instrumentálně, všechny tyto písně jsou původně zpívané a o co víc, jejich texty jsou často stejně hodnotné jako jejich hudební složka. Jazzové frázování anglických textů značně ovlivnilo styl hry instrumentalistů. 

Martin Chodúr má více než desetileté zkušenosti se zpěvem jazzových písní, zpíval za doprovodu české i slovenské špičky, za doprovodu BigBandu či malých uskupení, v tradičním swingovém pojetí nebo v pojetí různých moderních směrů. Spojení jazzové hudby a jeho jedinečného hlasu je vyhledávané posluchači všech věkových kategorií. Tento hudební projekt navazuje na úspěšný hudební televizní pořad Letem Jazzem vysílaný na TV NOE v letech 2019 – 2022. Délka koncertu je 90 minut.

2021 © Martin Chodúr