16. 10. 2022
Český Těšín
Time: 18:00
Venue: Evangelický kostel Na Nivách
State: ČR
Country: Český Těšín

Recitál s piánem Pocta velkým hlasům. 60 min.

Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu tvoří cyklus deseti jedinečných a pro občany Moravskoslezského kraje významných koncertů vážné hudby v chrámech, kostelích a koncertních sálech Českého Těšína a polského Cieszyna.