6.10.2018
KONCERTY

POCTA ČESKÝM FILMŮM A POHÁDKÁM 4 - DVOŘÁKOVA SÍŇ, RUDOLFINUM, PRAHA

Účinkují Martin Chodúr, Hana Holišová, Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK (dirigent Martin Kumžák), Kühnův smíšený sbor a dětský sbor Jizerka. Vstupenky zde