15.12.2018
KONCERTY

ADVENTNÍ POPOLEDNE - MARTIN CHODÚR + VLASTIMIL ŠMÍDA - DŮM KULTURY, PERNEK U MALACEK